SKYTTEÅRET 2021

ÖRGRYTE PISTOLKLUBB

Innan du åker på tävling – säkerställ att den faktiskt blir av med tanke på FHM regler.

JAN

                  24                  ÖPK Fält 1 framflyttad obestämt datum pga FHM regler

FEB

                  07                  ÖPK Fält 2 framflyttad obestämt datum pga FHM regler

                 14                  ÖPK Fält 3 framflyttad obestämt datum pga FHM regler

                  21                  Vinterfält 1 FOK Borås - Rydal                      Inställt           

 

MARS

Datum meddelas senare         Årsmöte i ÖSF paviljong kl 19.00

                                           OBS OBS kallelse kommer att komma på mail/ hemsidan OBS OBS

                  14                  Vinterfält 2 FOK Borås - Rydal                       Inställt

                  21                  ÖPK Fält 4 framflyttad obestämt datum pga FHM regler

APRIL

                 05                  Nolhotteträffen ???????                                Överby Se inbjudan ?????

Lö/Sö              24/25              Kretsmästerskap Fält                                    

MAJ

                  01                  Vargstigen ?????                                          Backamo Se inbjudan ????

                  09                  ÖPK bana 1

                 16                  ÖPK bana 2

Lö/Sö              22/23              VSM Fält ????????                                       Enl stomprogram????????

 

JUNI

To                  10                  Polisens VPR Svartkrut 12,17 50+100m

                  13                  ÖPK Bana 3

                  20                  ÖPK Bana 4

JULI

                  04                  ÖPK banfält

To/Sö              08-11              SM Fält                                                      Dalakretsen/Orsa

 

AUG

To/Sö              05-08              SM Bana & Militär Snabbmatch                      Östersund

                  15                  ÖPK Bana 5

                  29                  ÖPK Bana 6 KM

 

SEPT

Lö/Sö              04/05              KRM Bana                                                  Enl stomprogram

Lö/Sö              11/12              VSM Bana                                                  Enl stomprogram

OKT

                  17                  ÖPK fält 5 KM C+R

NOV

                  14                  ÖPK Fält 6 KM A

DEC

                  05                  Julskjutning Fält ”sillskjutning”                     

 

Vid träning på pistolbanan/gevärsbanan ska gällande säkerhetsföreskrifter följas. Anmälan vid ÖPK tävlingar före kl 11.00. Föreningens postgiro 859261-0. Håll uppsikt på anslagstavlan/hemsidan/internet på övriga inbjudningstävlingar.

 

OBSERVERA att all skjutning utomhus ska vara avslutad kl 20.00 - av hänsyn till närboende.

INGEN skjutning på banan Juldagen, Långfredag & Påskdagen

 

BANAN

Måndag                  Svartkrutsskytte enhand v18 – v25 & v33 - v37   kl 18.00

Tisdag                    April – Juni ÖPKskyttar med egna vapen 

Tisdag Luftskytte v 40 – v 14 i ÖSF paviljong kl 18.00

Onsdag                   ÖPKskyttar utan egna vapen & träning kl 18.00

Torsdag                  Svartkrutsskytte gevär 50 m & 100 m v18 – v25 & v33 -v37 Gevärsbanorna kl 18.00

Hemsida www.orgrytepk.com                    TÄNK PÅ SÄKERHETEN           info@orgrytepk.com