SKYTTEÅRET 2019                                                                                        

                                                           ÖRGRYTE PISTOLKLUBB

JAN

                  20                  ÖPK Fält 1

FEB

                  03                  ÖPK Fält 2

                  17                  Vinterfält 1                                                  FOK Borås

                 24                  ÖPK Fält 3

MARS

Ti                   05                  Årsmöte i ÖSF paviljong kl 19.00

                                           OBS OBS kallelse endast på detta sätt OBS OBS

                  10                  Vinterfält 2                                                  FOK Borås

                  17                  ÖPK Fält 4

APRIL

                  13                  Sisjöfälten                                                   Mölndal

                 22                  Nolhotteträffen                                             Överby

                  28                  Bengtsforsträffen                                          Bengtsfors

 

MAJ

Ons                01                  Vargstigen                                                   Backamo

                  4/5                 Kretsmästerskap Fält C/B                               Enl stomprogram

                  12                  ÖPK bana 1

                 19                  ÖPK bana 2

Lö/Sö              25/26              VSM Fält                                                    Enl stomprogram

 

JUNI

                  09                  ÖPK Bana 3

To                  13                  Polisens VPR Svartkrut 12,17 50+100m

                  16                  ÖPK Bana 4

JULI

To/Sö             4-7                 SM Fält/Ban                                                Gävle

AUG

                  18                  ÖPK Bana 5

SEPT             

Lö/Sö              30/01              KRM Bana                                                  Enl stomprogram

Lö/S               07/08              VSM Bana                                                  Enl stomprogram

                  15                  ÖPK Bana 6 KM

OKT

                  20                  ÖPK fält 5

NOV

                  10                  ÖPK Fält 6 KM

DEC

                  08                  Julskjutning Fält ”sillskjutning”                     

 

Vid träning på pistolbanan/gevärsbanan ska gällande säkerhetsföreskrifter följas. Anmälan vid ÖPK tävlingar före kl 11.00. Föreningens postgiro 859261-0. Håll uppsikt på anslagstavlan/hemsidan/internet på övriga inbjudningstävlingar.

 

OBSERVERA att all skjutning utomhus ska vara avslutad kl 20.00 - av hänsyn till närboende.

BANAN

Måndag                  Svartkrutsskytte enhand 29/4 - 17/6  12/8 - 9/9 kl 18.00

Onsdag                   ÖPKskyttar utan egna vapen & träning kl 18.00   Tisdagar Luftskytte v 40 – v 14 i ÖSF paviljong kl 18.00

Torsdag                  Svartkrutsskytte gevär 50 m & 100 m V 18 –V 25 & V33 -V37 Gevärsbanorna kl 18.00

 

Hemsida www.orgrytepk.com                    TÄNK PÅ SÄKERHETEN           info@orgrytepk.com