SKYTTEÅRET 2022

ÖRGRYTE PISTOLKLUBB

 

Innan du åker på tävling – säkerställ att den faktiskt blir av med tanke på FHM regler

FEB

                  20                  Vinterfält 1 FOK Borås – Kråkered

                 27                  ÖPK Fält 1

MARS

                  06                  ÖPK Fält 2

 

Datum meddelas senare           Årsmötet kommer att ske när det är mer Corona säkert  

                                           OBS OBS kallelse kommer att komma på mail/hemsidan OBS OBS

 

                  13                  Vinterfält 2 FOK Borås - Kråkered

                  26                  Alliansen                                                    Inbjudan

                  27                  ÖPK Fält 3

APRIL

                  02                  Sisjöfälten                                                   Inbjudan

                  10                  ÖPK Fält 4

                 18                  Nolhotteträffen                                             Överby Se inbjudan

                  23                  Alliansen                                                    Inbjudan

Lö/Sö              23/24              Kretsmästerskap Fält                                     Enligt stomprogram

MAJ

                  01                  Vargstigen                                                   Inbjudan OBS! Ny Plats, Samneröd skjutbana Uddevalla Se inbjudan

                  08                  ÖPK bana 1

                 15                  ÖPK bana 2

                  21                  Alliansen                                                    Inbjudan

                  22                  VSM Fält                                                    Bengtsfors

 

JUNI

                  12                  ÖPK Bana 3

                  19                  ÖPK Bana 4

JULI

To/Sö              07-10              SM Fält                                                      Dalakretsen/Orsa

AUG

                  06                  KRM PPC                                                   Mölndal

To/Sö              11-14              SM Bana & Militär Snabbmatch                      Östersund

                  14                  ÖPK Bana 5

                  28                  ÖPK Bana 6 KM

 

SEPT

Lö/Sö              03/04              KRM Bana                                                  Enl stomprogram

Lö/Sö              10/11              VSM Bana                                                  Enl stomprogram-Värmland

                  17                  KRM Fält A+R                                            Mölndal

OKT

                  02                  ÖPK Fält 5 KM C+R                                     Alla vapengrupper skjuts

NOV

                  13                  ÖPK Fält 6 KM A                                         Alla vapengruppen skjuts

DEC

                  04                  Julskjutning Fält ”sillskjutning                     

 

Vid träning på pistolbanan/gevärsbanan ska gällande säkerhetsföreskrifter följas. Anmälan vid ÖPK tävlingar före kl 11.00. Föreningens postgiro 859261-0. Håll uppsikt på anslagstavlan/hemsidan/internet på övriga inbjudningstävlingar.

 

OBSERVERA att all skjutning utomhus ska vara avslutad kl 20.00 - av hänsyn till närboende.

INGEN skjutning på banan Juldagen, Långfredag & Påskdagen

 

BANAN

Måndag                  Svartkrutsskytte enhand v18 – v25 & v33 - v37   kl 18.00

Tisdag                    April – Juni ÖPKskyttar med egna vapen 

Tisdag Luftskytte v 40 – v 14 i ÖSF paviljong kl 18.00

Onsdag                   ÖPKskyttar utan egna vapen, träning kl 18.00

Torsdag                  Svartkrutsskytte gevär 50 m & 100 m v18 – v25 & v33 -v37 Gevärsbanorna kl 18.00

 

Hemsida www.orgrytepk.com                    TÄNK PÅ SÄKERHETEN           info@orgrytepk.com