Ströskott

 

Det är inte alltid som fuktskadat fungerar.